تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

 

کیک های تولد

کیک یکی از انواع شیرینی هاست که جزء دستهٔ غذاهای پخته طبقه بندی می‌شود. معمولاً در تهیهٔ کیک‌ها، آرد، تخم مرغ و شکر مادهٔ اصلی محسوب می‌شود . در مراسم مختلف از کیک به عنوان دسر استفاده می‌کنند. بعضی جشن‌ها بدون کیک اصلا معنی ندارد، از جمله جشن تولد و عروسی.

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد

کیک های تولد


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20