تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

 

 

عکس مردمان متفاوت

انسان خردمند با نام علمی Homo sapiens یا در تداول عامه انسان (یا بشر)، یک پستاندار دوپا از خانوادهٔ کپی‌های بزرگ است. مدارک به‌دست‌آمده از دی‌ان‌ای نشان‌دهندهٔ آن است که انسان‌های امروزی نزدیک به ۲۰۰٫۰۰۰ سال پیش در آفریقا سرچشمه گرفتند، انسان‌هایی دارای هوش تکامل‌یافتهٔ بالا، توانا در تجزیه‌وتحلیل، زبان سخن گفتن، درون‌گرایی و احساسات بودند. این استعداد پیشرفت روانی با به‌هم پیوستن یک بدنِ راست‌قامت با توانایی راه رفتن با بازوان آزاد برای کنترل اشیا، که انسان‌ها را مجاز به رفتن به سفرهای طولانی و استفاده از هرنوع ابزاری می‌ساخت، شکل گرفت.

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت

عکس مردمان متفاوت


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

 

 

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

این عکس ها شامل دروازه ابر، پارک هزاره، شیکاگو، ایلینوی، ایالات متحده بودا بزرگ، وکسی در استان جیانگ سو، جمهوری خلق چین جانورمی نوتردام در پاریس، فرانسه اودسا، اوکراین و ... می باشند.

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان

عکس های معروفترین مجسمه های جهان


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

 

 

عکس تزئینات شمع

در این گالری عکس های زیبا از تزئینات شمع به نمایش گذاشته شده است

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع

عکس تزئینات شمع


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

عکس دختران سنتی

این مجموعه شامل عکسهایی از دختران سنتی می باشد.

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی

عکس دختران سنتی


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

 

 

عکس مدلهای ظروف چینی

در این گالری عکس های زیبا از مدلهای ظروف چینی به نمایش گذاشته شده است

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی

عکس مدلهای ظروف چینی


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

 

عکس عموهای فیتیله ای

در این گالری عکس های عموهای فیتیله ای به نمایش گذاشته شده است

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای

عکس عموهای فیتیله ای


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

انسان از زمان‌هاي قديم توتون را مي‌شناخته است. هرودت مورخ مشهور يونان در اين‌باره چنين نوشته است: طايفه‌هاي صحرانشين که در جنوب کشور ما اقامت داشتند و همچنين بوميان آفريقا, يک نوع گياه را مي‌سوزاندند و دودش را مي‌خوردند. اروپاييان براي اولين بار در سال 1492 م در هنگام کشف قاره آمريکا به‌وسيله کريستف کلمب, با دود کردن اين گياه وحشي (توتون) آشنا شدند سپس شخصي به نام کرومن [1] توتون را از آمريکا براي اروپاييان به ارمغان آورد و مصرف اين گياه سمي‌را به آن‌ها آموخت. استعمال دخانيات را فاتحين اسپانيايي آمريكا از بوميان آن سرزمين آموختند. برگ‌هاي توتون در سال 1519 ميلادي به اسپانيا رسيد ولي تا سال 1560 عموميت نداشت. توتون در اواسط قرن 16 ميلادي به ژاپن وارد و كشت آن از سال 1596 ميلادي معمول گرديد.در این گالری عکس های زیبا از طراحی های جالب ضد سیگار به نمایش گذاشته شده است

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار

عکس طراحی های جالب ضد سیگار


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

عکس دسته گلهای زیبای عروس

تعداد شاخه گل ها نشانه چیست؟

گل ها به دلیل تنوع نامحدودشان در هر شرایطی معانی ویژه و خاصی داشته و تاثیر جاودانه ای بر هدیه شوندگان خود دارند. آگاهی از معانی رنگ گل ها، تعداد شاخه های گل در یک دسته و غیره می تواند ما را در اهدای درست و افزایش تاثیرگذاری آنها یاری دهد. فراموش نکنید که لازم نیست حتما منتظر موقعیت و اتفاق خاصی برای هدیه گل به کسانی که دوستشان دارید باشید، در حقیقت گل هدیه ایست که اگر به صورت غیر منتظره تقدیم شود ارزش بیشتری دارد.
معنی تعداد شاخه گل ها بصورت کلی:
در یک دسته
1 شاخه گل: نشانه توجه یک فرد به طرف مقابل
3 شاخه گل: نشانه احترام به طرف مقابل
5 شاخه گل:نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل
7 شاخه گل: نشانه عشق
معنی تعداد شاخه گل های رز در یک دسته
1 شاخه رز: یک احساس عاشقانه فقط برای تو
3 شاخه رز: دوستت دارم
5 شاخه رز: بی نهایت دوستت دارم
12 شاخه رز: عشق ما به یک عشق دو طرفه تبدیل شده است
36 شاخه رز: احساس وابستگی رمانتیک
99 شاخه رز: عشق من برای تو جاودانه و تا ابد می باشد
365 شاخه رز: هر روز سال به تو می اندیشم و دوستت دارم. در این گالری عکس دسته گلهای زیبای عروس به نمایش گذاشته شده است

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس

عکس دسته گلهای زیبای عروس


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

عکس انواع نان

نان به آن دسته از غذاها اطلاق می شود که با پختن، بخارپز کردن و یا سرخ کردن خمیری که متشکل از آرد و آب است، تهیه می شود. در بیشتر خمیرها نمک هم لازم است و معمولاً از یک ماده برای ور آمدن خمیر نان استفاده می کنند.
در تهیه نان به غیر از نمک، مخمر، روغن و آب، و گاهی برخی ادویه جات، از انواع غلات استفاده می کنند و انواع بسیار متفاوتی نان را عرضه می نمایند.
نان در سراسر دنیا، یک غذای اصلی محسوب می شود. معمولاً از آرد گندم خمیری تهیه می کنند که به کمک خمیر مایه، ور می آید و حجمش زیاد می شود و در نهایت درون تنور یا فر آنرا می پزند. در این گالری مجموعه عکس های دیدنی و متنوع از نان های مختلف برای کاربران سایت عکس به نمایش گذاشته شده است امیدوارم از دیدن عکس ها لذت ببرید .

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان

عکس انواع نان


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 
 

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

تایتانیک (به انگلیسی: Titanic) فیلمی حماسی-عاشقانه به نویسندگی و کارگردانی جیمز کامرون ساخته شده در سال ۱۹۹۷ کمپانی‌های پارامونت پیکچرز و فاکس قرن بیستم است. ماجرای فیلم داستان غرق شدن تایتانیک، بزرگ‌ترین کشتی زمان خود است. فیلمنامه تایتانیک آمیزه‌ای از واقعیت و افسانه‌است. برخی شخصیت‌های این فیلم در کشتی تایتانیک حضور نداشته‌اند. همچنین برخی صحنه‌های به تصویر کشیده شده در فیلم نیز وجود خارجی ندارند.حادثه تایتانیک یکی از بزرگترین حادثه های جهان به شمار می رود که سالگرد آن هر ساله برگزار میشود. در این مجموعه عکس میتوانید کیک های درست شده برای این سالگرد را مشاهده نمایید.

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک

عکس کیک سالگرد حادثه تایتانیک


 


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

عکس تبلیغاتی قدیمی

در این گالری عکس های تبلیغاتی قدیمی برای کاربران سایت عکس به نمایش گذاشته شده است

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی

عکس تبلیغاتی قدیمی


ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

دیدنی ها به روایت تصویر

  دیدنی های به روایت عکس – شامل ۱۲ عکس دیدنی                        

 

دیدنی های به روایت عکس – شامل ۱۲ عکس دیدنی

دیدنی ها به روایت عکس (1)

 

دیدنی ها به روایت عکس (2)

 

دیدنی ها به روایت عکس (3)

 

دیدنی ها به روایت عکس (4)

 

دیدنی ها به روایت عکس (5)

 

دیدنی ها به روایت عکس (6)

 

دیدنی ها به روایت عکس (7)

 

دیدنی ها به روایت عکس (8)

 

دیدنی ها به روایت عکس (9)

 

دیدنی ها به روایت عکس (10)

 

دیدنی ها به روایت عکس (11)

 

دیدنی ها به روایت عکس (12)

 ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار شامل ۲۶ عکس از سری تصاویر دیدنی

 

 

 

عکس های خنده دار

عکس های خنده دار

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

عکس های جالب

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

تصاویر جالب

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

عکسهای دیدنی

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

عکس های خواندنی جالب

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

عکس های بسیار خنده دار

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

عکس های حوادث

 

سایت عکسهای جالب و دیدنی

سایت عکسهای جالب و دیدنی

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

عکسهای جالب از ماشین های قدیمی

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

دیدنی ها

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

پخش قلیان در مسجد اردبیل

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

سوتی های خنده دار

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

aks haye khande dar

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

عکس های جالب و بسیار دیدنی

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

عکس

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

دیدنی ها

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

اسمی بدهکاران

 

عکس های داغ داغ

عکس های داغ داغ

 

تصاویر جالب خواندنی و جالب

تصاویر جالب خواندنی و جالب

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

حتما ببینید !!

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

حتما بخوانید !!!

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

عکسهای خنده آور

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

سوتی مهندسی

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

سوتی ترافیکی

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

نوشته های پشت وانتی

 

عکسهای بسیار دیدنی و خنده دار

مارک جدید اپل

 ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

تصاویر عجیب و دیدنی

  تصاویر عجیب و دیدنی                          

سایت عکس های عجیب غریبعکس های عجیب غریبعکس های عجیب

 

تصاویر عجیب و دیدنی

 

 

کارهای عجیب

کارهای عجیب

 

عکس های بسیار عجیب و جالب

عکس های بسیار عجیب و جالب

 

عکسهای عجیب و دیدنی

عکسهای عجیب و دیدنی

 

عکسهای دیدنی

عکسهای دیدنی

 

سایت عکس های عجیب غریب

سایت عکس های عجیب غریب

 

انسان های عجیب

انسان های عجیب

 

عکسهای عجیب و دیدنی

عکسهای عجیب و دیدنی

 

عکس های عجیب غریب

عکس های عجیب غریب

 

تصاویر عجائب

تصاویر عجائب

 

تصاویر عجیب

تصاویر عجیب

 

عکس های عجیب

عکس های عجیبارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

 

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

  عکس های بسیار بسیار دیدنی از شکار لحظه ها در هنگام حفظ تعادل و تمرکز که برای همه جالب و دیدنی میباشد. پیشنهاد میکنیم که شما نیز حتما این عکسها را از دست ندهید. هدف عکسلَر جلب رضایت بازدید کننده میباشد. امیدواریم که با این تصاویر رضایت شما را جلب کرده باشیم. هم اینک ۲۱ یک [...]

عکسهایی ناب از شکار لحظه ها www.akslar.com (1)عکسهایی ناب از شکار لحظه ها www.akslar.com (12)عکسهایی ناب از شکار لحظه ها www.akslar.com (20)

 

عکس های بسیار بسیار دیدنی از شکار لحظه ها در هنگام حفظ تعادل و تمرکز که برای همه جالب و دیدنی میباشد. پیشنهاد میکنیم که شما نیز حتما این عکسها را از دست ندهید. هدف عکسلَر جلب رضایت بازدید کننده میباشد. امیدواریم که با این تصاویر رضایت شما را جلب کرده باشیم. هم اینک ۲۱ یک آماده گلچین میباشد.

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

عکسهایی ناب از شکار لحظه ها www.akslar.com (2)

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

عکسهایی ناب از شکار لحظه ها www.akslar.com (12)

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

عکسهایی ناب از شکار لحظه ها www.akslar.com (19)

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکز

 

شکار لحظه ها از حفظ تعادل و تمرکزارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱

مدل کفش دانشجویی بسیار زیبا

مدل کفش دانشجویی بسیار زیبا

مدل کفش دانشجویی بسیار زیبا

مدل کفش دانشجویی بسیار زیبا

مدل کفش دانشجویی بسیار زیبا

مدل کفش دانشجویی بسیار زیبا

مدل کفش دانشجویی بسیار زیبا

مدل کفش دانشجویی بسیار زیبا

مدل کفش دانشجویی بسیار زیبا

مدل کفش دانشجویی بسیار زیبا

 ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱
نام خلیج فارس برسنگ قبرسربازآمریکایی (عکس)

بدون شک در آرشیو ملی آمریکا این روزها می‌توان اسناد فراوانی را یافت که در آنها نام خلیج فارس به طور شفاف قید شده است. سنگ قبر سربازان کشته شده آمریکایی در منطقه خلیج فارس یا سربازانی که در این منطقه خدمت کرده‌اند نشان می‌دهد که این منطقه در اسناد ملی...
 
نام خلیج فارس برسنگ قبرسربازآمریکایی (عکس) www.taknaz.ir
 ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱
تصاویر سلولی مجهز برای قاتل 77 انسان !

آندرس بهرینگ برویک بنیادگرای مسیحی نروژی، این روزها را در سلولی انفرادی می گذراند. قاتل نروژی از 22 جولای سال گذشته که به اتهام ارتکاب قتل بازداشت شد بیشتر روزهایش را در سلولی اینچنینی گذرانده است. فردا حکم نهایی او اعلام خواهد شد.

بهرینگ حداکثر به 21 سال زندان محکوم خواهد شد، زیرا در قوانین نروژ حبس ابد وجود ندارد. به گفته این استاد دانشگاه، اگر مقامات قضائی تشخیص دهند که بهرینگ پس از آزادی ممکن است دوباره دست به جنایت دیگری بزند، می‌توانند در پایان 21 سال حبس، او را حداکثر به 5 سال اقامت تحت ‌مراقبت در یک مرکز ویژه محکوم کنند.

زندانی مجهز در خارج از اسلو که شاید میزبان مردی باشد که به گفته وکیل مدافع ش مجنون نیست و در صحت کامل عقلی دست به ارتکاب قتل ها زده است.


تصاویر سلولی برای قاتل 77 انسان قربانی ! www.taknaz.ir

تصاویر سلولی برای قاتل 77 انسان قربانی ! www.taknaz.ir

تصاویر سلولی برای قاتل 77 انسان قربانی ! www.taknaz.ir

تصاویر سلولی برای قاتل 77 انسان قربانی ! www.taknaz.ir

تصاویر سلولی برای قاتل 77 انسان قربانی ! www.taknaz.irارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱

 

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب روز / ۱۱ آبان

 

========================================ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱
عکس های منتخب روز / ۲۴ فروردین

 

 

 ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱

 

 

 

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲ +عکس

 

 

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲ +عکس

درحالی که سال میلادی به پایان می رسد، زمان نگاه کردن به گذشته و معرفی دوباره بزرگترین، عجیب ترین و کوچکترین حیواناتی فرا می رسد که در سال 2012 تیتر بسیاری از نشریات را به خود اختصاص دارند.

کوچکترین قورباغه جهان، لجن بی مغز دارای حافظه، نهنگ قاتل سفید رنگ، چشم غول آسا و چلچراغ گوشتخوار در طی سال جاری که به پایان خود نزدیک می شود، خبرسازترین حیوانات سال بوده اند.

کشف کوچکترین قورباغه جهان

یک تیم تحقیقاتی آمریکایی موفق شدند در منطقه "پاپوآ" در گینه نو گونه ای جدید از قورباغه را کشف کنند که گفته می شود کوچکترین قورباغه جهان است.

احتمال می رود این قورباغه 7 میلیمتری با نام علمی "پائدوفرین آمائونسیس" کوچکترین دوزیستی باشد که در زمین ساکن است.

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲ +عکس

دانشمندان بر این باورند ابعاد کوچک بدن این جاندار با نوع زیستگاه های آنها که بر روی برگها یا کف جنگلها است، در ارتباط است. این جانداران به خوبی در میان برگها و کف جنگل استتار می شوند و به گونه ای تکامل یافته اند تا صدایی شبیه به حشرات داشته باشند به این شکل ردیابی این جانداران در جنگل بسیار دشوار خواهد شد.

لجن بی مغز دارای حافظه

لجن زنده که از سال 1958 در فیلم علمی تخیلی " حباب" موجب حیرت مردم را فراهم کرده اکنون وحشتناک تر هم شده است. در ماه اکتبر امسال دانشمندان گزارش دادند که کپک لجن یک ارگانیسم تک سلولی بی مغز دارای نوعی حافظه است.

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲ +عکس

دانشمندان دانشگاه سیدنی در آزمایشهای خود با این کپک لجن که با نام علمی " Physarum polycephalum" شناخته می شود به این مسئله پی بردند که از طی کردن مسیری که آمده پرهیز می کند، در آن زمان آنها پی بردند که این موجود تک سلولی دارای نوعی حافظه برای حرکت کردن خود است و می تواند مسیرهایی که پیشتر در آن بوده را شناسایی کند.

گربه اسرار آمیز با دو صورت متفاوت

در ماه آگوست، ونوس، گربه ای با دو صورت از شهرت بسیاری برخوردار شد. این گربه در سایتهای اجتماعی صفحه خاص خود را راه اندازی کرد و به شهرت بسیاری دست یافت.

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲ +عکس

یک نگاه به صورت این گربه نشان دهنده علت شهرت آن است. این گربه یک طرف صورتش کاملا سیاه بوده با چشم سبز و طرف دیگر نارنجی با چشم آبی است. متخصصان اعتقاد دارند که این تنوع رنگی ممکن است در اثر یک نوع ترکیب ژنتیکی به وجود آمده باشد.

شناسایی نهنگ قاتل سفید رنگ

مشاهده یک نهنگ قاتل تمام سفید در روسیه طی ماه آوریل امسال نشان دهنده یک رویداد نادر بود چرا که گفته می شود این نهنگ سفید در نوع خود منحصر به فرد است.

دانشمندان درحالی که صوت شناختی و تعاملی میان نهنگها و دلفینها در جزایر کامند در قسمت شمالی اقیانوس آرام را بررسی می کردند به یک بالچه نهنگ سفید که دو متر طول داشت رسیدند و متوجه شدند که این بالچه متعلق به یک نهنگ قاتل سفید رنگ است، دانشمندان آن را کوه یخ نامگذاری کردند. گفته می شود که این نهنگ سفید در یک گروه خانواده متشکل از 12 نهنگ قاتل دیگر در آبهای شمال غربی اقیانوس آرام به دور از سواحل آسیای شرقی روسیه زندگی می کند.

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲ +عکس

دانشمندان تلاش می کنند تا بفهمند این نهنگ یک آلبینو ( حیوانی با رنگ دانه ی پوستی سفید که قادر به ساخت رنگدانه پوستی سیاه نیست) است یا خیر، چرا که یشتر حیوانات آلبینو هرگز به دوران بزرگسالی نمی رسند. رنگ پوست نهنگهای قاتل معمولا ترکیبی از سفید و سیاه است.

پادارترین موجود دنیا

پادارترین موجود دنیا در کالیفرنیا زندگی می کند، این موجود 3 سانتیمتری دارای 750 پا است و در ماه نوامبر کشف شده است.

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲ +عکس

این موجود اولین بار در سال 1928 توسط دانشمندان دولتی مشاهده شده بود اما آنها هیچ توجهی به آن نکردند و در قرن بیستم دانشمندان بر این اعتقاد بودند که نسل آنها منقرض شده است. تا این که نوامبر امسال پل مارک یکی از این موجودات پا دار را نزدیک سیلیکون ولی مشاهده کرد.

شیر ماده با ظاهر نر

ممکن است تصویر آن شبیه یک شیر نر برسد، اما همیشه چنین نیست و یا دست کم درباره این شیر ماده قضیه برعکس است. این شیر ماده غیرعادی آفریقایی با ظاهر مردانه گاهی همتایان خود را نیز فریب می دهد.

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲ +عکس

اگرچه شیرهای ماده با ظاهر شیر نر همواره در منطقه مومبو در نامبیا مشاهده شده است و متخصصان اعتقاد دارند که جمعیت این نوع شیرها دچار یک نوع تغییر ژنتیکی شده است.

چشم غول آسای مرموز در ساحل فلوریدا

مردم ساحل پومپانو در سنت پیترزبورگ آمریکا در ایالت ایندیانا با مشاهده یک کره چشم عجیب و اسرار آمیز که از دریا به ساحل رسیده شگفت زده شدند.

دانشمندانی که از آنها برای پیدا کردن راز این کره چشم کمک خواسته شده اظهار داشتند که این کره چشم شاید متعلق به یک ماهی مرکب غول آسا و یا یک نهنگ باشد. در آن زمان بازار حدس و گمان درباره این کره چشم آبی رنگ به ویژه در دنیای مجازی به قدری زیاد شده که به عمق شایعات اضافه شد.

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲ +عکس

دانشمندان اعلام کردند کره چشم مرموز و غول آسایی که در سواحل فلوریدا کشف شد، احتمالا متعلق به یک شمشیرماهی بزرگ است. اثر برش بر روی کره چشم حاکی از آن است که این کره چشم توسط یک ماهی گیر که ماهی را از دریا گرفته، از سر ماهی در دریا جدا شده است. گفته می شد این کره چشم به یک وال یا یک ماهی مرکب تعلق دارد اما مقامات شیلات فلوریدا می گویند یک شمشیر ماهی که وزنش می تواند به هزار پوند برسد مالک این کره چشم بوده است.

چلچراغ زیبای گوشتخوار

این موجود شبیه یک چلچراغ زیبا به نظر می رسد اما برای برخورد با تمام اعضای خانواده های سخت پوستان باید مراقب بود. این به اصطلاح " چنگ اسفنجی" پیش از آنکه طعمه متوجه شود آن را به دام انداخته و حتی هضم می کند.

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲ +عکس

این موجود بسیار عجیب تا پیش از سال 2000 در مقابل چشم انسان ظاهر نشده بود، اما یک گروه از موسسه تحقیقات اکواریوم بی مونتری با انجام تحقیقات زیر آبهای عمیق در عمقی معادل 3.5 کیلومتر در سواحل کالیفرنیا آن را مشاهده کردند.

آنها اخیرا دو موجود از این گونه را با خود با ساحل آوردند و آن را از نظر علمی " Chondrocladia lyra " نامگذاری کرده و ده ها ویدئو و تحلیل درباره آن در شماره اکتبر مجله زیست شناسی بی مهرگان منتشر کردند.

 

========================================ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱
           

                    4      5      6  7      8      9      10  11      12      13      14    15  16      17      18  19      21 22  23      24  25      26      28  29      31  32      33      34    36     اسپایدر چسب هستن ایشون !   نمودار تصویری گلد کوئست ! نیم کیلو باش ولی مرد باش !   هرچی فکر میکنم ببینم چه جور پایی مناسبه این کفشه عقلم به هیچ جا نمیرسه ! مرد که گریه نمیکنه خجالت بکش !   ابزار آلات بدن سازی در عصر حجر !   مسیر راه آهن شهر حیف نون اینا ! به خدا از روی همتون شرمندم ! میگن هیتلر با این سیبیلاشو ردیف میکرده !   آزار و اذیت که شاخ و دم نداره ! میوه جات هم توهم چاقی دارن ظاهرا !    دقت کنین حنا چه خوشگل میشه ! اینقد این لاک های شیمیایی نزنین به ناخناتون تورو خدا !   از قدیم گفتن بار کج به کارخونه نمیرسه !     تمدنِ فیلی  نمونه بارز اعتماد به نفس ! فیگور فَک !    به نفر آخری دقت کنید  اگر از برخوردش با زمین نمیره حتما از فشار ناگهانی نفر وسطی هوالباقی خواهد شد !   شیرین کاری جلوی درب کارخانه جوجه کشی ! خاک بر سرت ! دوتا موش هم عرضه نداری بگیری !؟ بزنم دو شقه ات کنم !؟   در این وضعیت یا باید از دنده هوایی استفاده کنید       کاری از واحد ترمیم و بازسازی خرابی های ناشی از زلزله !     آبیاری بارانی به روش این دو نفر ! خیلی هم خوبه !   فرهنگ استفاده از توالت همگانی !    قوری قوری جون کجایی دلم برات یه ذره شده ! درخت نوردی !   یه گربه ملوس و زیبا  اصلانم آرایش نکرده مادر زادی اینجوریه !   عشوه شتری دیدین !؟ این مدل اسبشه !   اون شماره ۴۰ دقیقا داره چیکار میکنه الان !؟   واقعا کدومشون !؟   و باز هم افتخار آفرینی مهندسین ! دستشویی با قابلیت دوش فوری !   خلاقیت !     آهسته برانید ! کامیون ها خوابند !   ماشین سواری چه حاااااااااالی میده !!      به نظر شما آیا به مقصد میرسه !؟ فک کنم یه فاتحه براش بفستید بهتره ! آیا شما هم ابر هدفونتون کنده شده !؟ ما برای شما راه حل مناسبی داریم !   به نظر شما هرچه ارتفاع بیشتر باشه بچشو بیشتر دوس داره !؟ یا عقلش کمتره !؟ ساعت ژیملاستیک کار ! آخیییییی ! خیلی پشیمونه طفلکی !                                     عکس های خنده دار از همه جا                                       به جدم گارفیلد قسم راس میگم ! یه تهدید اثر گذار ! جنتل مار ! شطرنج صنعتی ! یکی از آرزوهام اینه که از این سر سره ها لیز بخورم اما حیف که هیچوقت جراتشو ندارم ! اینم از شانس من ! خراب شه این یخچال هیچوقت چیز بدردخوری نیس توش ! طرح معنی دار هوا به دریا ! بدون شک با اولین آلارم بیدار میشین ! تضمینی ! کنرست گروه مادربرد ! یه هفته هستش منتظرم یه اس ام اس هم نمیده ! خاک بر سر سگش کنن ! دقت کردین از اینا میاد جلو چشای آدم هی میره این و اونور ، سعی داشت فرار کنه شکارش کردم ! شیرین کاری ! اخه اینا هم شد برنامه !؟ یه گربه ای چیزی نشون نمیدن ادم سرگرم شه ! خواستم نشونه گیریم رو به رختون بکشم ! قضیه این بوده پس ! نشون نمیدادن !  تغیر ژنتیک در آینده ! جنتل فیل !   چرخ زندگی ! چه دختر گلی ، بابا قربونش بره ! آخی ! خلاقیت چرخ و فلکی ! مهندسین بیکار...! جواب بدین بهش تا غش نکرده ! باشگاه بدنسازی فوتوتن ! به همراه ویتامین پلاگین و بِراش !  تبعیض نژادی در کودکی اینجوریاست… خلاصه حواستون جم باشه ! حالا همگی بگین فندق !  ای گربه یِ خر ! از وسط عاشقانه مردم رد میشه ! از صب که بیدار شدم منتظرم نه یه زنگی نه یه اس ام اسی اینم شد رفاقت اخه ؟         من کی زن گرفتم !؟!؟!   این دیگه آخر خطای دید هستش !    آیفون ۱۰۱ در آینده    حال رو روز من اینه هااا !   گور بابای سرنوشت ! من تورو میخوام   بسیار واقعیت دارد این جریان !    بهش فکر کنید جدا …   عین حقیقته ، جای دیگه ای نمیتونه باشه    Snake واقعی !    خود آموز دست خط پزشکان !   لبخند طبیعت !     خیلی باحاله خخخخخخ فقط نمیدونم اینا به چی میخندن !    یه جمله خیلی تامل بر انگیز    یکی از روشهای خنک کردن خوابگاه توسط مهندسین !   من هیچی نمیگم در مورد این کاریکاتور ….   یه خطای دید دیگه !     نجات یک فرد ، نجات یک اجتماع …     منم رویاشو دارم !     آینده سازان ….!    ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز درس و دانشگاه جدیدترین متد جلوگیری از خستگی ظرف شستن رو معرفی میکنم ! باشد که راه کاری داده باشیم برای ترسیع پایان تحصیل شما !   خیلی مفهمومیه … دقت کنید    کار خدا رو میبنی ؟    خریت نه تنها علف خوردن است !       و سر انجام از آیفون ۵ رونمایی شد !    راه کار جالب وقتی تنهایی ، هیچکی رو نداری !    خدایا منو بکش !     دقت و توجهشون منو کشته !    خود قو بینی !    قابل توجه جوجه تیغی های انسان نما !    داداش دماغم خیلی میخاره !                                                          خدایا یا پول بده  یا اگه پول ندادی  عقل درستو حسابی هم نده  که شاد باشیم حداقل! والا...                       دقت کردین اتفاقات زندگی معمولا با این ۳ تا نمیخونه اصلا !     این ۲ تا رو میشناسین !؟ همیشه سر یه چیزی دارن دعوا میکنن ! این صحنه یادتونه !؟ خیلی خوب بود بود یه هفته طول میکشید ! خیار مجلسی هستن ایشون ! عدالت رو دارن رعایت میکنه این آقا ! دمش گرم  خب بچه ها ناخنا رو میز ! اینکه میگن چربی هاتونو آب کنین همینه هاا ! از ایرادات مهم و بجای یک آقای خانه ! اگر با چنین موردی برخورد کردین تعجب نکنین ! از واجباته والا در حال بازی خرگوش بلا هستن ، تمرکزشون رو نریزین به هم لطفا ! دختر باید یدونه از این میزا تو جهازش داشته باشه ! اصن رسمه ! استفاده بهینه که میگن اینه ! قبول دارین تا اینجا همش درست بوده  الحق والانصاف راس میگه ! بزنم تو گوشت !؟ واسه چی نیگا میکنی !؟ البته خودش هم میتونه شایعه باشه ! حسی که من وقتی اینترنت قط میشه دارم ! یکی از حقایق زندگی مردان و زنان ! خدا هیچوقت دری رو بدون باز کردن در دیگه نمیبنده امروز بهم گفت دوسم نداره  یعنی یه چیزی میبینی یه چیزی میخونی ! از این بدتره وضعیت ! عین واقعیته ! ضمن اینکه نام های 0aaaaaaa و zzzzzzz و new folder در سیستم های پسران به وفور یافت میشه ! حنا بندان !  عکس مخصوص آتلیه ! قبل از عروسی  از خلاقیت های تمام نشدنی ! خدایی تف کردی توش !؟ این آقا رو میشناسین !؟ خیلی شهامت داره البته خیلی هم خریت داره !   آقا یــَــــــک حالی میده اینکار که نگو  تنها بهم ریختگی که خانوما بدشون نمیاد ! خیلی دقت کنین و عمل کنین  یعنی من حاظرم از اینجا تا سنگاپور سینه خیز برم اما این دکمه ها رو دوباره باز نکنم ! دهه شصتی ها کیا یادشونه !؟ آلاسکا از تولید به مصرف ! یعنی من اینارو با بستنی سالار الان عوض نمیکنم ! قانون شکنی در روز روشن ! ولی قانونشونم خیلی بیخوده ! تا پامو از در خونه میذارم بیرون با این وضعیت روبرو میشم بابا آخه چقد محبوبیت ! چقد معروفیت ! خسته شدم بابا دست از سرم بردارین ! اَه ! چرخه تربیت نکنین این کارارو تورو خدا ! خدایی یادتونه !؟ ۳ حرکت هر نفر ! نمیدونم چه کرمی داشت که فقط هم موقع کلاس فازش میومد !  . . . . . . . . . .   همیشه یادت باشه ، اگه گدا دیدی هیچوقت تو دلت نگو راست میگه یا دروغ…بدم یا ندم…آدم خوبیه یا بدیه چشماتو ببند و کمکش کن تا وقتی رفتی گدایی پیش خدا خدام تو دلش این سوالا رو از خودش نپرسه چشماشو ببنده و بهت بده        بچه ها این شانس منه ! باهاش آشنا بشین کلا تو زندگی شانس من اینجوریه     ایول موج مکزیکی !   قابل توجه تولیدی های محترم از این نمونه بزنین تو ایران تیلیاردر میشین !   اینقد دقیقه که آدم یه همچین حسی بهش دست میده !   واقعا خوشا به حالش که روزه هستش )   بهترین خلاقیت برای جلوگیری از شکستن شیشه !   هیچوقت روز قضاوت نکنین !   ۱۰۰ هزار باید بدین فقط نگاش کنین ! توی راد اس ام اس براتون رایگان گذاشتیم ! میتونین گاز هم بگیرین !   ای خدااا دوباره تخم مرغ گرون شد !   پشت صحنه کارتون محبوب پت و مت !   آقا بی زحمت برا منم یه مرغ دانلود کن !   ینی عاشقتونم !   دوست داشتن،بهترین شکل مالکیت است و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن . . .   پیلیز اینتر یور پین !   واقعا بعضی موقع ها حس هیچ کاری نیست !   نحوه آرایش خانومها در آینده با قابلیت ثبت هیستوری و Undo !   مامااااااااان هرکی بدون منبع کپی میکنه بخورش !   خدایی کیا اینجوری بودن !؟   تورو خدا کنترل کن خودتو دفه آخرش بود !   عشق در نگاه اول !   بالاخره فهمیدین برا چی میخندم ! حالا برین بذارین ادامه خوابمو ببینم !   یه روزی مچ هندز فریمو میگیرم در حین خود گره زنی ! مادر ….   گربه مدرن و سنتی !   جمع صمیمی و با توجه جقد !   نسل آینده رو باش !   یک مار عظیم الجثه ، ینی هیولا و دراکولا و دایناسور همه کشک ! وحشت انگیز ناکه !!!   تو این وضعیت حالا این ۲ تا هم وقت گیر آوردن یکی بهشون بگه چندتاست !   دو عدد داداش با غیرت ! در حال محافظت از خواهر مکرمه محترمه !   همون ۲ تا داداش در یک عملیات تروریستی ، با لباس مبدل !                                                                                       گربه بازی گوش ...!       طناب بازان حرفه ای         مردم آزاری           من هرچی میخونم نمیتونم درک کنم مفهموم این جمله رو ...! خشتک پاره خشت+تک+پاره   ایرانی از حرام حلال میسازد !!   آقایون عزیز؛ توو تاریخ چند هزار سالهء این مملکت، سابقه نداشته که لیلی عاشق باسن مجنون بشه ! سر جدتون شلوارو بکشین بالا، اون مارک شورت رو هم بزنین به سینتون اگه خیلی واجبه   اینا چیه نوشته پشت ماشینش خشگله ! تو برو بگو زدم یواش یواش از عشق تو لیلی رفتم زیر تریلی                     وای خدای من اگه اینا سوار هواپیما شدن من رسما اعلام میکنم تا حالا فرغون سواری میکردم             آخه اینجا جای شیر دادنه!  ببخشید من چند روز نیستم، ممکنه به گلدون ها آب بدید!!   سالن کشتی در یکی از شهرستان ها!   چرا دخترا بیشتر در کنکور قبول می شوند؟   عجب کامیون مودبی!!              تصاویر دیدنی خنده دار           امیدواریم همیشه خندان و شاد باشید                    

ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
در مسیر اصفهان نجف آباد ماشین عروس عجیبی دیدم که با خواهش از آقا داماد خواستم عکس بگیرم و ایشان هم قبول کرد. به گفته آقا داماد (آرش پژمان مقدم) این تعداد کارت شارژ را که با آن ماشین عروس را مزین کرده بود حدود چهارهزار و پانصد عدد میباشد که طی دوسال جمع آوری کرده و به امید چنین روزی که با این ماشین عروس همسر آینده اش را به زادگاهش ببرد همت گماشته و بالاخره به آرزویش رسید.
ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱

 

 

 

 

تفاوت جالب اپل با گوشی های دیگر! +عکس 

تفاوت جالب اپل با گوشی های دیگر! +عکس

تفاوت جالب اپل با گوشی های دیگر! +عکس

تفاوت جالب اپل با گوشی های دیگر! +عکس

تفاوت جالب اپل با گوشی های دیگر! +عکس

تفاوت جالب اپل با گوشی های دیگر! +عکس

 

========================================ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱
مام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

 

 

 

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تنوع قومیتی به عنوان یک واقعیت تاریخی ـ سیاسی همواره با جغرافیای سیاسی ایران پیوند خورده است.

سرزمین ایران در مقوله تنوع زبانی و قومی درجهان با 24درصدی همانندی در رتبه شانزدهم قرار دارد.

در ایران اگرچه فارسی زبانان با بیش از 60درصد جمعیت اکثریت دارند ولی وجود شش قومیت عمده در درون این واحد ملی و تاثیرات گسترده آنها بوسیله تحولات تاریخی واقعیت مشهودی است.

 

 

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

 

 

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

تمام اقوام ایرانی در یک چهره متفاوت/عکس

 

========================================ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

عجیب ترین ساختمان های جهان ! عکس

 

========================================ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱
ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

Sichuan-Tibet Highway, China

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

Pan American Highway

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

Coastal Roads, Croatia

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

Guoliang Tunnel in Taihang mountains (China)

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

Halsema Highway, Philippines

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

Grimsel Pass, Switzerland

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

Taroko, Taiwan

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

Karakoram Highway, Pakistan to China

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

Skippers Canyon, New Zealand

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

خطرناک ترین اما زیباترین جاده های دنیا!!!

Russian Siberian Road to Yakutskارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

تصاویر پانوراما با کیفیت HD

 

========================================ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان
 
تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

 

 

 

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

تصویری/ بهشت زیر پای مادران است

 

========================================ارسال توسط ابوالقاسم کر بختیاری لردگان